Fällning av träd samt fräsning av stubbar. Även uppkapning av stammar och bortkörning.