fbpx

Du har möjlighet att få en skattereduktion (ROT-avdrag) på 50 % av arbetskostnaden, dock högst 100 000 kr, när du anlitar oss. Avdraget får göras för arbetskostnaden när du gör renovering, ombyggnad eller tillbyggnad. Du får däremot inte göra avdrag för material.

För att få nyttja avdraget måste du stå som ägare för fastigheten och bostaden måste vara klassad som småhus enligt fastighetstaxeringen. Hur stor reduktion du kan göra baseras på din taxerade inkomst föregående år.

På Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se hittar du mer information om vilka arbeten som ger rätt till ROT-avdrag. Du kan även besöka www.rotavdrag.se för att se hur stor reduktion just Du har rätt till.