fbpx

Grovplanering och Finplanering

Grovplanering som tex. omdisponering av tomten och förberedelser för stenläggning eller altaner. Utläggning av matjord. Finplanering som tex. anläggande av gräsmatta eller plantering av häck, träd eller buskar.  För offertförfrågan klicka här